Η Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2022 για την πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια»: με προϋπολογισμό ρεκόρ 272 εκατ. ευρώ από το Erasmus+, 16 υφιστάμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια θα συνεχίσουν να λαμβάνουν στήριξη, ενώ τέσσερις νέες συμμαχίες θα ξεκινήσουν τη συνεργασία τους. Μαζί με τις 24 συμμαχίες που επιλέχθηκαν το 2020, συνολικά 44 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια περιλαμβάνουν πλέον 340 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε πρωτεύουσες και απομακρυσμένες περιφέρειες 31 χωρών. Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια είναι συμμαχίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από ολόκληρη την Ευρώπη που συνεργάζονται στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας προς όφελος των σπουδαστών, των εκπαιδευτών και της κοινωνίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_4702/IP_22_4702_EL.pdf

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/873270/annex-selected-european-universities-2022-call-updated.pdf