Σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τις δυνατότητες που ορίζονται στον στρατηγικό προσανατολισμό, η Επιτροπή σήμερα προκηρύσσει οκτώ προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που καλύπτουν συνολικά 33 θέματα και εστιάζουν σε ένα ευρύ φάσμα αμυντικών τεχνολογιών και δυνατοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας. Με τις προσκλήσεις αυτές θα δρομολογηθούν ορισμένα εμβληματικά έργα καίριας σημασίας που καλύπτουν θέματα από την κυβερνοασφάλεια έως το διάστημα και τη θαλάσσια άμυνα. Φέτος, πάνω από 120 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για το διάστημα και τη θαλάσσια άμυνα αντίστοιχα. Στον τομέα της έρευνας, 70 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στην έρευνα του κυβερνοχώρου και της πληροφοριακής υπεροχής. Οι εν λόγω προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα στηρίξουν επίσης τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και, γενικότερα, την καινοτομία και ρηξικέλευθες τεχνολογίες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_3966/MEX_22_3966_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προτεραιότητες του προγράμματος εργασίας για το 2022 είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3283/IP_22_3283_EL.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή πύλη της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας.