Κοινό δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Ιουνίου στην Τουλούζη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργάνωσαν συνεδρίαση για τη συνέχιση της στήριξης του ψηφιακού τομέα της Ουκρανίας. Η συνεδρίαση αυτή χαρακτηρίστηκε από τη δημιουργία μιας ειδικής πλατφόρμας για δωρεές ψηφιακών τεχνολογιών στην Ουκρανία.

Οι υπουργοί των κρατών μελών υπέγραψαν επίσης δήλωση σχετικά με την κλιματική μετάβαση για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ψηφιακού τομέα και συζήτησαν συγκεκριμένες δράσεις για την ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της ΕΕ στον τομέα των τεχνολογιών εμβύθισης. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να ενεργήσουν από κοινού σε αυτούς τους δύο κρίσιμους τομείς και ζήτησαν τη στήριξη της Επιτροπής για τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων στον τομέα των ΤΠΕ στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης και για την ανάπτυξη τεχνολογιών εμβύθισης σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές θεμελιώδεις αξίες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_3898/IP_22_3898_EL.pdf