Ελλάδα

Κοινή δήλωση του αντιπροέδρου κ. Άνσιπ και των επιτρόπων κ. Αβραμόπουλου, κ. Κινγκ και κας Γκαμπριέλ σχετικά με τους νέους κανόνες κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ νέοι κανόνες κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο επίτροπος για την Ένωση Ασφάλειας κ. Τζούλιαν Κινγκ, και η επίτροπος κα Μαρίγια Γκαμπριέλ, αρμόδια για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, εξέδωσαν δήλωση σχετικά με την πρώτη νομοθετική πράξη της ΕΕ στον τομέα της κυβερνοασφάλειας: την οδηγία για την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (οδηγία NIS), η οποία πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών έως τις 9 Μαΐου 2018:

«Η έγκριση της οδηγίας NIS προ διετίας αποτέλεσε σημείο καμπής στις προσπάθειες της ΕΕ να ενισχύσει τις ικανότητες της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Χάρη σ' αυτή την πρώτη νομοθετική πράξη της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια, τα κράτη μέλη έχουν ενισχύσει τη συνεργασία τους για τη χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής για την κυβερνοασφάλεια και συντονίζουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη των ικανοτήτων απόκρισής τους. Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη για να τα συνδράμει στη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3650_el.pdf