Στη συνέντευξη Τύπου για την έναρξη της 19ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και των Περιφερειών 2021, η Επιτροπή έκανε απολογισμό της υλοποίησης της Συνδρομής στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης (REACT-EU). Μέσω του REACT-EU έχουν εγκριθεί 34,1 δισ. ευρώ και έχουν ήδη καταβληθεί 3,5 δισ. ευρώ σε μόλις τέσσερις μήνες, γεγονός που το καθιστά το πρώτο μέσο του NextGenerationEU που πραγματοποιεί πληρωμές για την ανάκαμψη των κρατών μελών.

Σε μόλις 4 μήνες, εγκρίθηκε το 86 % των διαθέσιμων πόρων του REACT-EU για το τρέχον έτος. 21,7 δισ. ευρώ κινητοποιούνται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, 12 δισ. ευρώ μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και 410 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους.

Η χρηματοδότηση REACT-EU συμπληρώνει τη δέσμη μέτρων της πρωτοβουλίας επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού (CRII), η οποία κινητοποίησε πάνω από 21 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των επειγουσών οικονομικών και κοινωνικών αναγκών των τομέων που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία του κορονοϊού.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_5130/IP_21_5130_EL.pdf