Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στα κράτη μέλη, προς διαβούλευση, σχέδιο πρότασης για την παράταση, έως τις 30 Ιουνίου 2022, του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, δρομολογώντας παράλληλα τη σταδιακή κατάργηση της στήριξης για την αντιμετώπιση της κρίσης, υπό το φως της υπό εξέλιξη ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, για να επιταχυνθεί περαιτέρω η ανάκαμψη, η πρόταση προσαρμόζει επίσης το πεδίο εφαρμογής του προσωρινού πλαισίου, καθιστώντας δυνατή τη λήψη μακρόπνοων μέτρων στήριξης των επενδύσεων και της φερεγγυότητας για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Η Επιτροπή ενέκρινε αρχικά το προσωρινό πλαίσιο στις 19 Μαρτίου 2020. Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή έχει λάβει περισσότερες από 650 αποφάσεις σε όλα τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων βάσει του προσωρινού πλαισίου, ώστε να καταστεί δυνατή η αναγκαία και αναλογική στήριξη ύψους άνω των 3 τρισεκατομμυρίων ευρώ σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4948/IP_21_4948_EL.pdf