Ανανεωμένο σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών (2021-2025)

Πώς συμβάλλει το σχέδιο δράσης στην επίτευξη των στόχων του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο;

Η πρόληψη και η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών εντός και εκτός της ΕΕ αποτελεί βασικό στόχο του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το σχέδιο δράσης της ΕΕ θα συμβάλει στην πρόληψη της απώλειας ανθρώπινων ζωών, στη μείωση της μη ασφαλούς και παράτυπης μετανάστευσης, στη διευκόλυνση της ομαλής διαχείρισης της μετανάστευσης και στη θέσπιση ενός βιώσιμου πλαισίου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Υποστηρίζει επίσης τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας, καθώς και τη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων για την περίοδο 2021-2025.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_4907/QANDA_21_4907_EL.pdf