Η Επιτροπή ενέκρινε τη δεύτερή της ετήσια έκθεση στρατηγικών προβλέψεων με τίτλο «Ικανότητα και ελευθερία δράσης της ΕΕ». Στην παρούσα ανακοίνωση αποτυπώνεται μια μακρόπνοη και πολυτομεακή προοπτική όσον αφορά την ανοικτή στρατηγική αυτονομία της ΕΕ σε μια ολοένα και πιο πολυπολική και αμφισβητούμενη παγκόσμια τάξη. Η Επιτροπή έχει εντοπίσει τέσσερις κύριες παγκόσμιες τάσεις, οι οποίες επηρεάζουν την ικανότητα και την ελευθερία δράσης της ΕΕ: κλιματική αλλαγή και άλλες περιβαλλοντικές προκλήσεις, ψηφιακή υπερσυνδεσιμότητα και τεχνολογικός μετασχηματισμός, πιέσεις στη δημοκρατία και τις αξίες, και αλλαγές στην παγκόσμια τάξη και δημογραφία. Επίσης, έχει προσδιορίσει δέκα βασικούς τομείς δράσης στους οποίους η ΕΕ μπορεί να αξιοποιήσει ευκαιρίες για την εδραίωση της παγκόσμιας ηγετικής της θέσης και της ανοικτής στρατηγικής της αυτονομίας. Ως εκ τούτου, στα προγράμματα εργασίας της και κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της, η Επιτροπή εξακολουθεί να λαμβάνει υπόψη τις στρατηγικές προβλέψεις.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4581/IP_21_4581_EL.pdf