Λαμβάνουμε υπό σημείωση την υπουργική δήλωση του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τη λειτουργία του πρωτοκόλλου στην τρέχουσα βάση, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης των υφιστάμενων περιόδων χάριτος.

Εξακολουθούμε να τονίζουμε ότι η συμφωνία αποχώρησης είναι διεθνής συμφωνία. Το πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας αποχώρησης και της συμφωνηθείσας λύσης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη νήσο της Ιρλανδίας λόγω του Brexit. Αμφότερα τα μέρη δεσμεύονται νομικά να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της συμφωνίας.

Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην εξεύρεση μακροπρόθεσμων, ευέλικτων και πρακτικών λύσεων για να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στη Βόρεια Ιρλανδία στο πλαίσιο της πρακτικής εφαρμογής του πρωτοκόλλου. Ωστόσο, δεν θα αποδεχτούμε επαναδιαπραγμάτευση του πρωτοκόλλου. Η Επιτροπή εξακολουθεί να συνεργάζεται εποικοδομητικά με το Ηνωμένο Βασίλειο, προς το συμφέρον όλων των κοινοτήτων της Βόρειας Ιρλανδίας.

Η προσέγγισή μας όσον αφορά το πρωτόκολλο βασίζεται στην επίτευξη σταθερότητας, ασφάλειας και προβλεψιμότητας σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής (συμφωνία του Μπέλφαστ) και με σκοπό την προστασία της ενιαίας αγοράς. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες στη Βόρεια Ιρλανδία θα επωφεληθούν πλήρως από το πρωτόκολλο και, ιδίως, από την πρόσβαση που παρέχει στην ενιαία αγορά.

Η Επιτροπή επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της όσον αφορά τις διαδικασίες επί παραβάσει. Επί του παρόντος, η Επιτροπή δεν προχωρά στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει που κινήθηκε τον Μάρτιο 2021 και δεν κινεί νέες διαδικασίες επί παραβάσει.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_4586/STATEMENT_21_4586_EL.pdf