Η ΕΕ και η AstraZeneca κατέληξαν σε συμφωνία με την οποία εξασφαλίζεται η παράδοση των υπόλοιπων δόσεων εμβολίου κατά της νόσου COVID-19 στα κράτη μέλη, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας προαγοράς που είχε συναφθεί στις 27 Αυγούστου 2020 με την εταιρεία. Με τη συμφωνία θα δοθεί επίσης τέλος στην εκκρεμή δικαστική διαφορά ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρυξελλών.

Η εν λόγω συμφωνία διακανονισμού προβλέπει τη ρητή δέσμευση της AstraZeneca να παραδώσει, πέραν των περίπου 100 εκατομμυρίων δόσεων που είχε παραδώσει έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2021, 135 εκατομμύρια δόσεις έως το τέλος του 2021 (60 εκατομμύρια δόσεις έως το τέλος του τρίτου τριμήνου και 75 εκατομμύρια δόσεις έως το τέλος του τέταρτου τριμήνου) και τις υπόλοιπες δόσεις (65 εκατομμύρια) έως το τέλος Μαρτίου 2022. Με τον τρόπο αυτό, ο συνολικός αριθμός των δόσεων που θα παραδοθούν θα ανέλθει σε 300 εκατομμύρια, όπως είχε συμφωνηθεί στη σύμβαση.

Τα κράτη μέλη θα λαμβάνουν τακτικά χρονοδιαγράμματα παράδοσης, ενώ, σε περίπτωση καθυστέρησης, θα ισχύουν εκπτώσεις με ανώτατο όριο.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_4561/IP_21_4561_EL.pdf