Η Επιτροπή εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας, σύμφωνα με την οποία τα προσωρινά μέτρα που διέταξε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της λειτουργίας της δικαιοσύνης δεν συνάδουν με το πολωνικό Σύνταγμα. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει τις ανησυχίες μας σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Πολωνία.

Η Επιτροπή ήταν πάντα πολύ σαφής ως προς το θέμα αυτό και επαναλαμβάνει για άλλη μία φορά τα εξής:

  • Το ενωσιακό δίκαιο υπερισχύει του εθνικού δικαίου·
  • Όλες οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για προσωρινά μέτρα, είναι δεσμευτικές για τις αρχές όλων των κρατών μελών και τα εθνικά δικαστήρια.

Τα δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ πρέπει να προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_21_3726/STATEMENT_21_3726_EL.pdf