Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ στο Συμβούλιο σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού της σύμβασης του Aarhus. Η συμφωνία θα επιτρέψει τον ενισχυμένο δημόσιο έλεγχο των πράξεων της ΕΕ που επηρεάζουν το περιβάλλον. Η Επιτροπή πρότεινε την τροποποίηση τον Οκτώβριο του 2020 τιμώντας τη δέσμευση που ανέλαβε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας να βελτιώσει την πρόσβαση των πολιτών και των περιβαλλοντικών οργανώσεων στον διοικητικό και δικαστικό έλεγχο σε επίπεδο ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3610/IP_21_3610_EL.pdf