Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) δημοσίευσαν έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της αναγκαστικής εργασίας στις δραστηριότητές τους και τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Το έγγραφο καθοδήγησης θα ενισχύσει την ικανότητα των εταιρειών να εξαλείφουν την αναγκαστική εργασία από τις αξιακές αλυσίδες τους, παρέχοντας συγκεκριμένες, πρακτικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού, πρόληψης, μετριασμού και αντιμετώπισης του κινδύνου που αυτή ενέχει.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3664/IP_21_3664_EL.pdf