Η ΕΕ και η Ουκρανία εγκαινίασαν στρατηγική εταιρική σχέση για τις πρώτες ύλες, με στόχο την επίτευξη στενότερης ολοκλήρωσης των αξιακών αλυσίδων πρώτων υλών και συσσωρευτών. Κατά τη διάρκεια της ειδικής διάσκεψης υψηλού επιπέδου, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Μάρος Σέφτσοβιτς και ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας, κ. Denys Shmyhal, υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας στο οποίο βασίζεται η εταιρική σχέση.

Η στρατηγική εταιρική σχέση με την Ουκρανία θα περιλαμβάνει δραστηριότητες κατά μήκος της αξιακής αλυσίδας τόσο πρωτογενών όσο και δευτερογενών κρίσιμων πρώτων υλών και συσσωρευτών και, σύμφωνα με τους στόχους του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, θα συμβάλει στη διαφοροποίηση, την ενίσχυση και τη διασφάλιση του εφοδιασμού αμφότερων των πλευρών με κρίσιμες πρώτες ύλες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίτευξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Η εταιρική σχέση θα είναι επίσης αποφασιστικής σημασίας για τη διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας της βιομηχανίας της ΕΕ και της Ουκρανίας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3633/IP_21_3633_EL.pdf