Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την ιστορική παγκόσμια συμφωνία που προσυπογράφηκε από τους υπουργούς οικονομικών της G20 και διοικητές κεντρικών τραπεζών, η οποία θα φέρει δικαιοσύνη και σταθερότητα στο διεθνές πλαίσιο εταιρικής φορολογίας. Η πρωτοφανής αυτή συναίνεση θα οδηγήσει σε πλήρη μεταρρύθμιση του διεθνούς συστήματος εταιρικής φορολογίας. Η εξέλιξη αυτή θα συμπεριλάβει αναδιανομή των φορολογικών δικαιωμάτων, που σημαίνει ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως θα κληθούν να πληρώσουν φόρο στον τόπο άσκησης των δραστηριοτήτων τους. Συγχρόνως, ένας παγκόσμιος κατώτατος αποτελεσματικός φορολογικός συντελεστής 15% τουλάχιστον θα συμβάλει στην ανάσχεση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και θα σταματήσει τον ανταγωνισμό για όλο και χαμηλότερη φορολογία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3582/IP_21_3582_EL.pdf