• Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σενεγάλης, κ. Μάκι Σολ, χαιρετίζει την υποστήριξη της «Ομάδας Ευρώπη» και άλλων εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, για την κατασκευή μονάδας παραγωγής εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 και άλλων ενδημικών νόσων στη Σενεγάλη
  • Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σενεγάλης, ο Ευρωπαίος επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, ο διευθυντής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπογράφουν συμφωνίες επιχορήγησης για την υλοποίηση μεγάλης κλίμακας σχεδίου παραγωγής εμβολίων
  • Μέρος της πρωτοβουλίας της «Ομάδας Ευρώπη» για την παραγωγή εμβολίων, φαρμάκων και τεχνολογιών υγείας στην Αφρική και για την εξασφάλιση πρόσβασης σ' αυτά, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης της Αφρικής από εισαγόμενα εμβόλια, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 99 %, και την τόνωση της παραγωγής στην Αφρική
  • Το έργο θα αυξήσει σημαντικά την ικανότητα παραγωγής φαρμάκων και εμβολίων της Αφρικής και θα μειώσει την εξάρτησή της από εισαγωγές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99 % των αναγκών της σε εμβόλια
  • Το Ινστιτούτο Παστέρ του Ντακάρ πρόκειται να στεγάσει τοπικό κέντρο παραγωγής
  • Το πρόγραμμα στηρίζεται από την κυβέρνηση της Σενεγάλης και διεθνείς χρηματοδοτικούς εταίρους

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3562/IP_21_3562_EL.pdf