Η Επιτροπή παρουσιάζει τις επικαιροποιημένες μεταρρυθμιστικές συστάσεις της σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση επτά επαγγελματικών επιχειρηματικών υπηρεσιών. Οι σημερινές συστάσεις έχουν ως στόχο να παράσχουν κίνητρα και να συνδράμουν τα κράτη μέλη στη δημιουργία κανονιστικού περιβάλλοντος που να ευνοεί την ανάπτυξη, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, κυρίως όμως να άρουν τα εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν στην ενιαία αγορά υπηρεσιών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3404/IP_21_3404_EL.pdf