eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Η Επιτροπή υποβάλλει, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου, έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί και τα περαιτέρω καίρια μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη μετανάστευση και του χάρτη πορείας της Επιτροπής που χαράχτηκε τον Δεκέμβριο του 2017, προς μια ολοκληρωμένη συμφωνία για τη μετανάστευση έως τον Ιούνιο του 2018.

Η μείωση των παράτυπων αφίξεων συνεχίστηκε καθόλη τη διάρκεια του 2017 και τους πρώτους μήνες του 2018, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη διάσωση ανθρώπινων ζωών, την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων, την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με τους διεθνείς εταίρους. Εντούτοις, δεδομένου ότι η κατάσταση παραμένει, γενικά, εύθραυστη, απαιτείται να καταβληθούν από κοινού πρόσθετες προσπάθειες από τα κράτη μέλη και την ΕΕ, ιδίως να ενισχυθούν οι χρηματοδοτικοί πόροι, ώστε να εξασφαλιστεί μια συνεχής και αποτελεσματική απάντηση στην πρόκληση της μετανάστευσης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1763_en.pdf