Σύμφωνα με τη δέσμευσή της για στήριξη των Σύριων προσφύγων στην Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποιεί σήμερα πρόσθετη χρηματοδότηση υπέρ της Διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες, χάρη στην οποία, μέχρι στιγμής, 500.000 παιδιά απέκτησαν πρόσβαση στην εκπαίδευση και 1,2 εκατομμύρια πρόσφυγες στηρίζονται με μηνιαίες μεταφορές μετρητών.

Η σημερινή απόφαση θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για τη δεύτερη δόση ύψους 3 δισ. ευρώ, όπως προβλέπεται στη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, κινητοποιώντας 1 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η πρώτη δόση της Διευκόλυνσης, που συστάθηκε το 2016, ανήλθε σε 3 δισ. ευρώ - 1 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και 2 δισ. ευρώ από συνεισφορές των κρατών μελών. Η Επιτροπή προτείνει να συνεχιστεί η ρύθμιση αυτή ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί το επιτυχημένο και αποτελεσματικό έργο της Διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1723_el.pdf