Λουξεμβούργο, 27 Οκτωβρίου 2020: Παρουσία του Ευρωπαίου επιτρόπου Προϋπολογισμού και Διοίκησης, κ. Γιοχάνες Χαν, και του πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου, κ. Ξάβιε Μπέτελ, εισήχθη σήμερα στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (LuxSE) το πρώτο κοινωνικό ομόλογο που εκδόθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος EU SURE. Στις αρχές του τρέχοντος έτους, η ΕΕ θέσπισε το μέσο SURE (στήριξη για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης) για να συμβάλει στην προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη, που έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία COVID-19. Το κοινωνικό ομόλογο θα εμφανίζεται στο πράσινο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (LGX).

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1981/IP_20_1981_EL.pdf