Σε μια ταραγμένη περίοδο που σημαδεύτηκε από την πανδημία του κορονοϊού, η εμπιστοσύνη στην ΕΕ παραμένει σταθερή και οι Ευρωπαίοι εμπιστεύονται την ΕΕ να λάβει τις σωστές αποφάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας στο μέλλον. Στη νέα έρευνα του Τακτικού Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε, οι Ευρωπαίοι πολίτες προσδιορίζουν την οικονομική κατάσταση, την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών και τη μετανάστευση ως τις τρεις κυριότερες πηγές ανησυχίας σε επίπεδο ΕΕ. Η οικονομική κατάσταση αποτελεί επίσης την κυριότερη πηγή ανησυχίας σε εθνικό επίπεδο, ακολουθούμενη από την υγεία και την ανεργία.

Στο νέο Ευρωβαρόμετρο, που διεξήχθη τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, η ανησυχία για την οικονομική κατάσταση αντανακλάται στην αντίληψη της τρέχουσας κατάστασης της οικονομίας. Το 64 % των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η κατάσταση είναι «κακή» και το 42 % των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η οικονομία της χώρας τους θα ανακάμψει από τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού «το 2023 ή αργότερα».

Οι Ευρωπαίοι είναι διχασμένοι (45 % «ικανοποιημένοι» έναντι 44 % «μη ικανοποιημένοι») όσον αφορά τα μέτρα που έλαβε η ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ωστόσο, το 62 % δηλώνει ότι εμπιστεύεται την ΕΕ να λάβει τις σωστές αποφάσεις στο μέλλον, ενώ το 60 % παραμένει αισιόδοξο για το μέλλον της ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1975/IP_20_1975_EL.pdf