Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοξενεί στις Βρυξέλλες την καταληκτική διάσκεψη της εκδήλωσης Digital Finance Outreach (DFO). Με τη διάσκεψη αυτή ολοκληρώνεται μια σειρά 19 εθνικών εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν από κοινού με τα κράτη μέλη, από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 2020. Συμμετείχαν πάνω από δύο χιλιάδες άτομα στους τομείς της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (Fintech) και της ψηφιακής καινοτομίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Οι εκδηλώσεις αυτές προσέφεραν την ευκαιρία για να συγκεντρωθούν απόψεις των βασικών φορέων του ψηφιακού χρηματοοικονομικού τομέα από ολόκληρη την ΕΕ. Συνέβαλαν επίσης στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές εργασίες της Επιτροπής στον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1136/IP_20_1136_EL.pdf