eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Δέκα ημέρες πριν από την έναρξη εφαρμογής του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα μια δέσμη συγκεκριμένων δράσεων την οποία μπορούν να αναλάβουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες για να προστατέψουν την ιδιωτική ζωή των πολιτών της ΕΕ και να καταστήσουν την ψηφιακή ενιαία αγορά πραγματικότητα πριν από το τέλος του 2018.

Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί τη συνεισφορά της Επιτροπής στις άτυπες συζητήσεις των ηγετών της ΕΕ που θα πραγματοποιηθούν στη Σόφια αύριο.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι η διαχείριση του ψηφιακού μετασχηματισμού με βάση την ευρωπαϊκή προσέγγιση, που συνδυάζει τις επενδύσεις στην ψηφιακή καινοτομία με αυστηρούς κανόνες προστασίας των δεδομένων, είναι προς το κοινό συμφέρον όλων των κρατών μελών. Αυτό θα επιτρέψει στην ΕΕ να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις μιας ολοένα και περισσότερο παγκοσμιοποιημένης οικονομίας βασισμένης σε δεδομένα.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3740_el.pdf

Η Επιτροπή παρουσιάζει τη συμβολή της στην άτυπη συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στη Σόφια, στις 16 Μαΐου 2018, σχετικά με την έρευνα και την καινοτομία και τα βήματα που είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία συνιστούν επένδυση στο μέλλον της Ευρώπης. Μας βοηθούν να είμαστε ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο και να διατηρήσουμε το μοναδικό κοινωνικό μοντέλο μας. Βελτιώνουν την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο, συμβάλλοντας στην επίλυση κάποιων από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία και η κάθε γενιά. Το νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την έρευνα και την καινοτομία περιλαμβάνει μια σειρά συγκεκριμένων δράσεων για την εμβάθυνση της ικανότητας καινοτομίας της Ευρώπης και τη διασφάλιση μακροπρόθεσμης ευημερίας.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3736_el.pdf

Οι ταινίες, κάθε μία από τις οποίες είναι σκηνοθετημένη από έναν γνωστό Ευρωπαίο σκηνοθέτη, έχουν ως στόχο να ξεκινήσουν έναν διάλογο σχετικά με τον αντίκτυπο της ΕΕ στην καθημερινότητα των νέων, ηλικίας 17-35 ετών.

09/05/2018
  • Στις 9 Μαΐου, ημέρα της Ευρώπης,  η ΕΕ θέτει σε πρώτη κυκλοφορία πέντε ταινίες μικρού μήκους, σκηνοθετημένες από γνωστούς Ευρωπαίους σκηνοθέτες, οι οποίες αναδεικνύουν πώς τα δικαιώματα και τα οφέλη που απολαμβάνουν οι άνθρωποι στην ΕΕ συμβάλλουν στην βελτίωση της ζωής τους.
  • Οι ταινίες έχουν ως στόχο την εκκίνηση ενός διαλόγου με τους νέους Ευρωπαίους σχετικά με τον αντίκτυπο της ΕΕ στην καθημερινότητά τους.
  • Θα διατίθεται επίσης διαδικτυακό υλικό  για την υποστήριξη των ταινιών, με στόχο να έρθει η γενιά του 2000 πιο κοντά στην ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ιστοχώρο https://europa.eu/euandme/el/

Πολλοί νέοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν το πλήρες εύρος από τα δικαιώματα και τα οφέλη που απολαμβάνουν στην ΕΕ. Αν και κατανοούν τι αντιπροσωπεύει η ΕΕ, δεν είναι ενήμεροι για το πώς αυτή επηρεάζει την καθημερινότητά τους. Οι ταινίες, κάθε μία από τις οποίες είναι σκηνοθετημένη από έναν γνωστό Ευρωπαίο σκηνοθέτη, έχουν ως στόχο να ξεκινήσουν έναν διάλογο σχετικά με τον αντίκτυπο της ΕΕ στην καθημερινότητα των νέων, ηλικίας 17-35 ετών.

Περισσότερα: Πέντε ταινίες που φέρνουν την Ευρώπη...

Ημέρα της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει μια διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση που απευθύνεται σε όλους τους Ευρωπαίους και με την οποία οι πολίτες ερωτώνται προς ποια κατεύθυνση θέλουν να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον.

Τη μοναδική αυτή διαβούλευση, η οποία αποτελεί τμήμα του ευρύτερου διαλόγου για το μέλλον της Ευρώπης που δρομολογήθηκε με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής την 1η Μαρτίου 2017, προετοίμασε μια ομάδα 96 πολιτών από 27 κράτη μέλη, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν για να αποφασίσουν ποιες ερωτήσεις να θέσουν στους Ευρωπαίους συμπολίτες τους.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε σήμερα: «Με τις ευρωπαϊκές εκλογές να πλησιάζουν, είναι καιρός να αποφασίσουμε πώς θέλουμε να μοιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι μια Ευρώπη που έχει οικοδομηθεί από τους Ευρωπαίους. Η έρευνα που εγκαινιάζουμε σήμερα θέτει το εξής ερώτημα σε όλους τους Ευρωπαίους: Ποιο είναι το μέλλον που θέλουμε για εμάς τους ίδιους, για τα παιδιά μας και για την Ένωσή μας; Είναι πλέον στιγμή οι Ευρωπαίοι να εκφράσουν τις απόψεις τους, δυνατά και ξεκάθαρα, για τα θέματα που τους απασχολούν και για το πώς θέλουν να χειριστούν τα θέματα αυτά οι ηγέτες τους».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3706_el.pdf