eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στις ανησυχίες των καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα των τροφίμων και τις δόλιες πρακτικές όσον αφορά τα τρόφιμα, θα εγκαινιάσει αύριο το κέντρο γνώσεων για την απάτη στον τομέα των τροφίμων και την ποιότητα των τροφίμων, για τη λειτουργία του οποίου θα είναι υπεύθυνο το Κοινό Κέντρο Ερευνών.

Το κέντρο γνώσεων, ένα δίκτυο που συγκροτείται από εμπειρογνώμονες εντός και εκτός της Επιτροπής, θα στηρίζει τους φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΕ και τις εθνικές αρχές κοινοποιώντας και παρέχοντας πρόσβαση στις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις σχετικά με την απάτη στον τομέα των τροφίμων και με θέματα που αφορούν την ποιότητα των τροφίμων.

Οι ανησυχίες σχετικά με την απάτη στον τομέα των τροφίμων και την ποιότητα των τροφίμων υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και βλάπτουν το σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη, από τους γεωργούς έως τους λιανοπωλητές. Οι πρόσφατες περιπτώσεις απάτης στον τομέα των τροφίμων αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τα εξής προϊόντα: ελαιόλαδο, κρασί, μέλι, ψάρια, γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας και πουλερικά. Επιπλέον, οι καταναλωτές είναι ενδεχομένως ευάλωτοι σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μάρκετινγκ, ιδίως όσον αφορά προϊόντα διατροφής με σημαντικές διαφορές ως προς τη σύνθεση που προσφέρονται, ωστόσο, με παρόμοια συσκευασία σε διάφορες αγορές.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1744_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει την έκθεση του 2017 σχετικά με το ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα επικίνδυνα προϊόντα.

Όπως προκύπτει από την έκθεση, το 2017 η χρήση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης από τις εθνικές αρχές ήταν όλο και μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα να διαβιβαστούν μέσω του συστήματος 2 000 προειδοποιήσεις για επικίνδυνα προϊόντα. Τα παιχνίδια, για παράδειγμα πολλά μοντέλα των δημοφιλών fidget spinners, τα αυτοκίνητα και οι μοτοσικλέτες βρίσκονται στην κορυφή του καταλόγου των επικίνδυνων προϊόντων που εντοπίστηκαν και απομακρύνθηκαν από την αγορά.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1721_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει σήμερα ένα σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU), προωθώντας εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και εξαλείφοντας τα εμπόδια στις διασυνοριακές επενδύσεις.

Η Ένωση Κεφαλαιαγορών θα ωφελήσει όλα τα κράτη μέλη και, ιδίως, θα ενισχύσει την Οικονομική και Νομισματική Ένωση προωθώντας τον επιμερισμό του κινδύνου στον ιδιωτικό τομέα. 

Με βάση την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί από την έναρξη λειτουργίας της Ένωσης Κεφαλαιαγορών το 2015, οι σημερινές προτάσεις θα ενισχύσουν τη διασυνοριακή αγορά επενδυτικών κεφαλαίων, θα προωθήσουν την ευρωπαϊκή αγορά καλυμμένων ομολόγων ως πηγή μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης και θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη βεβαιότητα για τους επενδυτές κατά τις διασυνοριακές συναλλαγές τίτλων και απαιτήσεων. Η Ένωση Κεφαλαιαγορών αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ για την ενίσχυση της οικονομίας της Ευρώπης και την προώθηση των επενδύσεων με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αποσκοπεί στην κινητοποίηση κεφαλαίων και στη διοχέτευσή τους σε όλες τις επιχειρήσεις της ΕΕ, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που χρειάζονται πόρους για να αναπτυχθούν και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1364_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για ένα νέο πρόγραμμα μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής (ΜΧΣ) για την Ουκρανία ύψους έως και 1 δισ. ευρώ με στόχο τη στήριξη της οικονομικής σταθεροποίησης και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Η σημερινή πρόταση αποτελεί συνέχεια του αιτήματος που υπέβαλαν οι ουκρανικές αρχές και των απευθείας συζητήσεων μεταξύ του προέδρου της Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και του προέδρου της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο. Το νέο πρόγραμμα βασίζεται στην πρόοδο που επιτεύχθηκε όσον αφορά τη στήριξη της οικονομικής σταθεροποίησης και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο των τριών προηγούμενων προγραμμάτων ΜΧΣ.

Αφότου ξέσπασε η κρίση το 2014 η ΕΕ έχει δεσμεύσει 12,8 δισ. ευρώ για τη στήριξη της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας στην Ουκρανία, στα οποία περιλαμβάνονται 2,8 δισ. ευρώ στο πλαίσιο τριών προγραμμάτων ΜΧΣ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1702_el.pdf