slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Προϋπολογισμός της ΕΕ: ένα Πρόγραμμα Στήριξης των Μεταρρυθμίσεων και μια Λειτουργία Σταθεροποίησης των Επενδύσεων για την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός Προγράμματος Στήριξης των Μεταρρυθμίσεων και μιας Ευρωπαϊκής Λειτουργίας Σταθεροποίησης Επενδύσεων.

Και οι δύο προτάσεις εντάσσονται στο ευρύτερο θεματολόγιο για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και χρησιμοποιούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη βελτίωση των επιδόσεων και της ανθεκτικότητας των αλληλοεξαρτώμενων οικονομιών μας.

Οι προτάσεις συνδυάζουν τις βασικές αρχές της αλληλεγγύης και της ευθύνης σε όλα τα επίπεδα και υλοποιούν τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο πρόεδρος Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2017. Βασίζονται επίσης στο όραμα που περιγράφεται στην έκθεση των πέντε προέδρων του Ιουνίου 2015, καθώς και στο έγγραφο προβληματισμού του Μαΐου 2017 και στον χάρτη πορείας της Επιτροπής για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης του περασμένου Δεκεμβρίου, ο οποίος διαρθρώνεται γύρω από τρεις αρχές: ενότητα, αποτελεσματικότητα και δημοκρατική λογοδοσία. Οι σημερινές προτάσεις θα προσδέσουν σταθερά τη ζώνη του ευρώ στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3972_el.pdf

Η αλληλεγγύη της ΕΕ στην πράξη: η Επιτροπή προσφέρει οικονομική ενίσχυση στην Ελλάδα, την Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Βουλγαρία μετά από φυσικές καταστροφές

Η Επιτροπή προτείνει σήμερα να χορηγηθούν 34 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ) σε τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ που επλήγησαν από θεομηνίες το 2017: την Ελλάδα, την Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Βουλγαρία.

Η επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Κορίνα Κρέτσου, δήλωσε: «Με τις νέες προτάσεις μας για οικονομική ενίσχυση της Ελλάδας, της Πολωνίας, της Λιθουανίας και της Βουλγαρίας, προχωρούμε από την ηθική υποστήριξη στη δράση. Η αλληλεγγύη είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές της Ένωσής μας και το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ αποτελεί μία από τις πιο απτές εκφράσεις της.»

Τα κονδύλια από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των προσπαθειών αποκατάστασης και για να καλύψουν ορισμένες δαπάνες για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, προσωρινά καταλύματα, επιχειρήσεις καθαρισμού και απορρύπανσης, καθώς και έργα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, προκειμένου να ελαφρυνθεί η οικονομική επιβάρυνση των εθνικών αρχών την επαύριο των φυσικών καταστροφών.

Το ποσό των 34 εκατ. ευρώ θα κατανεμηθεί ως εξής:

2,5 εκατ. ευρώ για την Κω μετά τον σεισμό του Ιουλίου του 2017

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3832_en.pdf

Προϋπολογισμός της ΕΕ: 181 εκατ. EUR για την ενίσχυση της καταπολέμησης της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει να διατεθούν 181 εκατ. EUR προκειμένου να στηριχθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης θα χρηματοδοτήσει στοχευμένη κατάρτιση και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρχών επιβολής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της απάτης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα παράσχει επίσης στήριξη σε ερευνητικές δραστηριότητες μέσω της αγοράς τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και τη διερεύνηση της απάτης, και θα διευκολύνει την πρόσβαση σε ασφαλή συστήματα πληροφοριών.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3967_el.pdf

Προϋπολογισμός της ΕΕ: Ενίσχυση του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα της Ευρώπης

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί σε 1,85 δισ. ευρώ η χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», το οποίο υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και τον τομέα των οπτικοακουστικών έργων.

Ο κ. Άντρους Άνσιπ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, δήλωσε: «Το ψηφιακό περιβάλλον έχει μεταμορφώσει το πολιτιστικό μας τοπίο, δημιουργώντας νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για τον ευρωπαϊκό πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Θέλουμε οι συγγραφείς, οι δημιουργοί και οι παραγωγοί της Ένωσης να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτές τις νέες ψηφιακές ευκαιρίες».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3950_el.pdf