Ελλάδα

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης είναι μια σειρά διαλόγων και συζητήσεων με τη συμμετοχή πολιτών, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα σε πολίτες από όλη την Ευρώπη να μοιραστούν τις ιδέες τους και να συμβάλουν στη διαμόρφωση του κοινού μας μέλλοντος.

Η Διάσκεψη είναι η πρώτη αυτού του είδους. Ως μείζων πανευρωπαϊκή δημοκρατική διαδικασία, προσφέρει ένα νέο δημόσιο φόρουμ για μια ανοικτή, χωρίς αποκλεισμούς και διαφανή συζήτηση με τους πολίτες σχετικά με ορισμένες βασικές προτεραιότητες και προκλήσεις.

Το μέλλον είναι στα χέρια σου : https://futureu.europa.eu/?locale=el

Η πλατφόρμα αυτή είναι ο κεντρικός κόμβος της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Είναι η ευκαιρία σας να μιλήσετε, να πείτε σε τι είδους Ευρώπη θέλετε να ζήσετε, να συμβάλετε στη διαμόρφωση του μέλλοντός μας.

  1. Παρακολουθήστε μια εκδήλωση.
  2. Μοιραστείτε τις ιδέες σας.
  3. Διοργανώστε μια εκδήλωση.

 

 

Διεύθυνση
Ζώη Καπλάνη 10,
454 44 Ιωάννινα
Τηλ.
+30 2651 607231
Mail
info@europedirect.gr
Web
www.europedirect.gr ,
www.edic.gr