slogan

Πολιτική συνοχής

Πολιτική συνοχής 2014 – 2020

Πολιτική συνοχής είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «προκειμένου να προαχθεί η αρμονική ανάπτυξη του συνόλου» των Κρατών Μελών και των περιφερειών της.

Κατοχυρωμένη στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Άρθρο 174, η πολιτική συνοχής επιδιώκει να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική συνοχή μειώνοντας τις διαφορές μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών. Η πολιτική εστιάζει σε βασικούς τομείς οι οποίοι θα βοηθήσουν την ΕΕ να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 21ου αιώνα και να παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο.

Περίπου το 32,7 % του προϋπολογισμού της ΕΕ για το διάστημα 2014-2020 (ισοδύναμο με περίπου 351,8 δισεκατομμύρια EUR για επτά χρόνια σε τιμές του 2014) διατίθεται σε χρηματοδοτικά μέσα που στηρίζουν την πολιτική συνοχής. Η διαχείριση και η εφαρμογή των μέσων αυτών γίνεται στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Κρατών Μελών και των ενδιαφερόμενων παραγόντων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Η περιφερειακή πολιτική στη Ελλάδα – Περιφέρεια Ηπείρου 2014-2020

https://ec.europa.eu/regional_policy/el/atlas/greece/el2/el21

Νέα πολιτική Συνοχής 2021 – 2027

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής για τη συνοχή, η οποία αποτελεί τη βασική επενδυτική πολιτική της ΕΕ και μία από τις πλέον απτές εκφράσεις της αλληλεγγύης.

Περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή μετά το 2020: Το νέο πλαίσιο με μια ματιά

Έμφαση σε πέντε επενδυτικές προτεραιότητες, όπου η EE βρίσκεται σε καλύτερη θέση για να παράγει αποτελέσματα

Οι επενδύσεις της ΕΕ την περίοδο 2021-2027 θα καθοδηγούνται από πέντε κύριους στόχους:

Οι περιφερειακές αναπτυξιακές επενδύσεις θα εστιάσουν περισσότερο στους στόχους 1 και 2. Το 65 % έως το 85 % των πόρων του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής θα κατανεμηθεί σε αυτές τις προτεραιότητες, ανάλογα με τον σχετικό πλούτο των κρατών μελών.

1. μια εξυπνότερη Ευρώπη, μέσω της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης, του οικονομικού μετασχηματισμού και της στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

2. μια πιο πράσινη Ευρώπη χωρίς ανθρακούχες εκπομπές, που εφαρμόζει τη συμφωνία του Παρισιού και επενδύει στην ενεργειακή μετάβαση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

3. μια πιο συνδεδεμένη Ευρώπη, με στρατηγικά δίκτυα μεταφορών και ψηφιακά δίκτυα

4. μια πιο κοινωνική Ευρώπη, που υλοποιεί τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και στηρίζει την ποιοτική απασχόληση, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, την κοινωνική ένταξη και την ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη

5. μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες, με τη στήριξη των αναπτυξιακών στρατηγικών που καταρτίζονται σε τοπικό επίπεδο και της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε όλη την ΕΕ.

80 ΜΕΤΡΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2027

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/factsheet/new_cp/simplification_handbook_el.pdf

Pin It