Ύστερα από 20 σχεδόν χρόνια, η Δημοκρατία της Κορέας αίρει τους περιορισμούς στις εισαγωγές βοείου κρέατος και προϊόντων με βάση το βόειο κρέας από ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι παραγωγοί της Δανίας και των Κάτω Χωρών είναι οι πρώτοι που μπορούν να ξαναρχίσουν τις εξαγωγές.

Η επίτροπος Εμπορίου κ. Σεσίλια Μάλμστρομ δήλωσε: «Εμπόριο δεν σημαίνει μόνο να κλείνεις εμπορικές συμφωνίες. Ύστερα από πολλά χρόνια σκληρής δουλειάς, η εξαγγελία αυτή σημαίνει ότι οι Ολλανδοί και Δανοί αγρότες θα αποκτήσουν νέα αγορά για να πωλούν το κρέας τους. Ακόμα μια φορά η δράση της ΕΕ αποδίδει καρπούς για τον αγροτικό τομέα.»

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5914_el.pdf