Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δρομολογήσει το Φόρουμ Europa για τη συνδεσιμότητα — μια καινοτόμο πολυμερή διεθνή διάσκεψη με στόχο την προώθηση του διαλόγου και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των κυβερνήσεων, των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και των φορέων του ιδιωτικού τομέα στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Με βάση την ήδη στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της στην Ασία και τον Ειρηνικό, η πρώτη διάσκεψη του φόρουμ θα έχει ως θέμα: «Συνδεσιμότητα ΕΕ-Ασίας: Οικοδόμηση γεφυρών για ένα βιώσιμο μέλλον.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ο οποίος θα εκφωνήσει κεντρική ομιλία στην εναρκτήρια σύνοδο της ολομέλειας, δήλωσε: «Αυτό που κάνουμε από πλευράς πολιτικής πρέπει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις ανησυχίες των πολιτών μας. Η αυξημένη συνδεσιμότητα αποτελεί μέρος αυτής της ανταπόκρισης, διότι ωφελεί τους πολίτες και την οικονομία μας. Διότι δημιουργεί σταθερότητα και ευημερία για όλους.» Προσθέτοντας: «Η ευρωπαϊκή μας προσέγγιση όσον αφορά τη συνδεσιμότητα αποτελεί το επίκεντρο της εταιρικής σχέσης μας με την Ασία και έχουμε ένα σαφές μήνυμα: η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί μεγαλύτερη συμμετοχή και ενίσχυση των συνδέσεων μεταξύ Ευρώπης και Ασίας με αμοιβαία επωφελή τρόπο.»

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5851_el.pdf