Στις 9 Μαΐου 2019 οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στο Σιμπίου, όπως πρότεινε ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, για να συζητήσουν το επόμενο στρατηγικό θεματολόγιο της ΕΕ για την περίοδο 2019-2024.

Θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες της ΕΕ για τα επόμενα χρόνια. Το τρέχον θεματολόγιο συμφωνήθηκε τον Ιούνιο του 2014 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και πήρε τη μορφή των 10 πολιτικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής Γιούνκερ. Πέντε χρόνια μετά, οι προσπάθειες για την υλοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων απέφεραν απτά αποτελέσματα για τους πολίτες, παρά τις απρόβλεπτες δυσκολίες που συνάντησαν στην πορεία, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρές προκλήσεις για την Ένωσή μας. Με βάση τις συστάσεις πολιτικής για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να διαμορφώσει το μέλλον της οι οποίες παρουσιάστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, η Επιτροπή εξετάζει σήμερα τι έχει επιτευχθεί τα τελευταία πέντε χρόνια.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2392_el.pdf