Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε άνευ όρων, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, την προτεινόμενη εξαγορά της Photomath, Inc. («Photomath») από την Google LLC («Google»).

Η Google είναι εταιρεία τεχνολογίας που δραστηριοποιείται σε ευρύ φάσμα προϊόντων, όπως η διαδικτυακή αναζήτηση, τα καταστήματα εφαρμογών και διάφορα διαδικτυακά εργαλεία υποστήριξης μελέτης και σπουδών. Η Photomath είναι ιδιοκτήτρια μιας διαδικτυακής εφαρμογής μελέτης και σπουδών, η οποία επιλύει μαθηματικά προβλήματα σκανάροντάς τα μέσω της κάμερας έξυπνων κινητών.

Βάσει της έρευνας της αγοράς που διεξήγαγε, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η πράξη δεν θα μειώσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις αγορές για: i) διαδικτυακά εργαλεία μελέτης και σπουδών που περιλαμβάνουν τα μαθηματικά ως προσφερόμενο μάθημα και ii) υπηρεσίες γενικής αναζήτησης.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη πράξη δεν θα επιφέρει προβλήματα ανταγωνισμού στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και ενέκρινε την υπόθεση άνευ όρων.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_2042/MEX_23_2042_EN.pdf

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_1927/IP_23_1927_EN.pdf