Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση οδηγίας η οποία θα διευκολύνει τις εταιρείες να επεκτείνουν τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στο εταιρικό δίκαιο της ΕΕ. Σκοπός της πρότασης είναι να διευκολύνει τις διασυνοριακές δραστηριότητες των εταιρειών και να αυξήσει την επιχειρηματική διαφάνεια και εμπιστοσύνη, καθώς περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες θα γίνουν δημόσια διαθέσιμες σε επίπεδο ΕΕ. Θα μειώσει επίσης τη γραφειοκρατία για τις διασυνοριακές επιχειρήσεις, εξοικονομώντας έτσι περίπου 437 εκατ. ευρώ διοικητικού φόρτου ετησίως, χάρη στο πιστοποιητικό εταιρείας της ΕΕ ή στην εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ». Η πρόταση θα συμβάλει στην περαιτέρω ψηφιοποίηση της ενιαίας αγοράς και θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες, να αναπτύξουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_23_1930/IP_23_1930_EL.pdf