Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης κ. Ντιντιέ Ρεντέρς θα κηρύξει την έναρξη της φετινής Ευρωπαϊκής Συνόδου Καταναλωτών στις Βρυξέλλες. Πριν από τη Σύνοδο, ο κ. Ρεντέρς θα συναντηθεί με τους αρμόδιους για την προστασία των καταναλωτών υπουργούς της τρέχουσας Προεδρίας του Συμβουλίου, καθώς και των επόμενων, για να συζητήσουν τις εν εξελίξει νομοθετικές προτάσεις και άλλες προτεραιότητες.
Η Σύνοδος θα αποτελέσει ευκαιρία να γίνει ένας απολογισμός της υλοποίησης του νέου θεματολογίου για τους καταναλωτές που εγκρίθηκε το 2020 και των μέτρων που έλαβε η Επιτροπή για την προστασία των καταναλωτών και την ενδυνάμωσή τους μέσω της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.
Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν επίσης τα αποτελέσματα του πίνακα αποτελεσμάτων του 2023 για τις καταναλωτικές συνθήκες, ο οποίος δημοσιεύτηκε σήμερα. Τα φετινά αποτελέσματα ανέδειξαν τις επιπτώσεις των κρίσεων που είναι σε εξέλιξη, ιδίως στις τιμές της ενέργειας, καθώς και αρνητικές εμπειρίες από τις διαδικτυακές αγορές.

Στο πλαίσιο εργαστηρίων θα εξεταστούν διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχει επιφέρει ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, όπως το ενεργειακό κόστος και το υψηλό κόστος διαβίωσης.
Ακόμη, οι υφιστάμενοι 11 υπογράφοντες θα υπογράψουν μια πιο φιλόδοξη δέσμευση για την ασφάλεια των προϊόντων. Η δέσμευση για την ασφάλεια των προϊόντων+ θα επεκτείνει και θα εμβαθύνει τις δεσμεύσεις των επιχειρήσεων όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων, π.χ. μέσω της παροχής βελτιωμένου μηχανισμού αναφορών και νέων προθεσμιών για τον προσδιορισμό καταλόγων προϊόντων παρόμοιων με τους καταλόγους τους οποίους κοινοποιούν οι αρχές, καθώς και για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις ανακλήσεις. Θα πραγματοποιηθεί επίσης τελετή για την προσχώρηση και άλλων επιχειρήσεων στη δέσμευση για βιώσιμη κατανάλωση. Τα μέσα αυτά επιτρέπουν στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να αναλάβουν εθελοντικές δεσμεύσεις για την ασφάλεια των διαδικτυακών τους πλατφορμών αγορών και για τη στήριξη της βιώσιμης κατανάλωσης πέραν των απαιτήσεων του ενωσιακού δικαίου.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_23_1924/MEX_23_1924_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές συνθήκες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/e/ip_23_1891/IP_23_1891_EN.pdf

Η τελευταία έκθεση προόδου σχετικά με την υλοποίηση της δέσμευσης για την ασφάλεια των προϊόντων είναι διαθέσιμη εδώ : https://commission.europa.eu/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-pledge_el