Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι άρχισε να ισχύει από σήμερα η απαγόρευση των θερμαινόμενων προϊόντων καπνού με άρωμα/γεύση. Η απαγόρευση αυτή θεσπίστηκε κατόπιν της σημαντικής αύξησης των πωλήσεων των εν λόγω προϊόντων καπνού σε ολόκληρη την ΕΕ. Θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, δηλαδή τη δημιουργία μιας «γενιάς χωρίς καπνό», με λιγότερο από το 5% του πληθυσμού να κάνει χρήση προϊόντων καπνού ως το 2040.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε σχετικά: «Ο καπνός προκαλεί το 90% των καρκίνων των πνευμόνων. Είναι σημαντικό να επιμείνουμε σθεναρά στη μείωση της κατανάλωσης καπνού, δεδομένης και της συνεχούς εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά. Χάρη στην απαγόρευση, οι πολίτες μας, και ιδίως οι νέοι, θα προστατεύονται καλύτερα από τις επιβλαβείς επιπτώσεις αυτών των προϊόντων. Η απαγόρευση αυτή μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά σε μια “γενιά χωρίς καπνό”.»

Τα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία οκτώ μηνών για να μεταφέρουν την κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία. Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή από τις 23 Οκτωβρίου 2023, μετά τη λήξη της τρίμηνης μεταβατικής περιόδου για την εξάντληση του υφιστάμενου αποθέματος θερμαινόμενων προϊόντων καπνού με άρωμα/γεύση.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_22_7105/MEX_22_7105_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα της Επιτροπής για τον καπνό είναι διαθέσιμες εδώ : https://health.ec.europa.eu/tobacco/overview_el