Η ΕΕ κίνησε νομική διαδικασία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) εναντίον της κινεζικής νομοθεσίας που υπονομεύει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας των ευρωπαϊκών εταιρειών.

Η επίτροπος Εμπορίου, κ. Σεσίλια Μάλμστρομ, δήλωσε: «Η τεχνολογική καινοτομία και η τεχνογνωσία μας αποτελούν το θεμέλιο της οικονομίας της γνώσης. Διατηρούν τις εταιρείες μας ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά και υποστηρίζουν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε καμία χώρα να υποχρεώσει τις εταιρείες μας να παραδώσουν αυτή τη δυσαπόκτητη γνώση στα σύνορά της. Αυτό αντιβαίνει στους διεθνείς κανόνες που έχουμε όλοι συμφωνήσει στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Εάν οι βασικοί παράγοντες δεν σεβαστούν τους κανόνες, το σύστημα στο σύνολό του θα μπορούσε να καταρρεύσει».

περισσότερα :  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4027_el.pdf