Ανταποκρινόμενη στο αίτημα της Ιταλίας για συνδρομή μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ για την καταπολέμηση των συνεχιζόμενων δασικών πυρκαγιών στη Σαρδηνία, η ΕΕ κινητοποιεί άμεση συνδρομή από τη Γαλλία και την Ελλάδα.

Η Γαλλία και η Ελλάδα επιχειρούν εκάστη με δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη εναέριας κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών (Canadair). Τα αεροσκάφη που προσφέρει η Γαλλία προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας, ενώ τα αεροσκάφη που προσφέρει η Ελλάδα αποτελούν μέρος των πόρων του rescEU. 

Οι πυρκαγιές έπληξαν την περιοχή του Montiferru, στο κεντροδυτικό τμήμα της νήσου, μετά από υψηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με τις αρχικές εκθέσεις, έχουν καεί πάνω από 4.000 εκτάρια και 355 άτομα έχουν απομακρυνθεί.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3881/IP_21_3881_EL.pdf