Τι είναι η έκθεση για το κράτος δικαίου;

Η έκθεση για το κράτος δικαίου αποτελεί προληπτικό εργαλείο στο πλαίσιο του ετήσιου ευρωπαϊκού μηχανισμού για το κράτος δικαίου. Σκοπός της είναι να εξετάσει τις κυριότερες εξελίξεις —θετικές και αρνητικές— στον τομέα του κράτους δικαίου σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και την ιδιαίτερη κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος. Στόχος της έκθεσης είναι η προώθηση του κράτους δικαίου, η πρόληψη της εμφάνισης ή της επιδείνωσης συναφών προβλημάτων και η αντιμετώπισή τους, καθώς και ο εντοπισμός βέλτιστων πρακτικών. Δεν πρόκειται για μηχανισμό επιβολής κυρώσεων. Η έκθεση καλύπτει τέσσερις νευραλγικούς τομείς για το κράτος δικαίου: τα συστήματα απονομής δικαιοσύνης, το πλαίσιο για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, την πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων μαζικής επικοινωνίας, καθώς και άλλα θεσμικά ζητήματα που συνδέονται με το σύστημα ελέγχων και ισορροπιών (μηχανισμός θεσμικών αντιβάρων). Δίνει επίσης ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Η έκθεση για το κράτος δικαίου αποτελείται από μία γενική έκθεση και από 27 κεφάλαια που το καθένα παρουσιάζει την ειδική αξιολόγηση ανά κράτος μέλος.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_3762/QANDA_21_3762_EL.pdf