Η ΕΕ ζητεί διαβουλεύσεις με τη Ρωσία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) σχετικά με ορισμένα ρωσικά μέτρα που περιορίζουν ή εμποδίζουν τις εταιρείες της ΕΕ όσον αφορά την πώληση αγαθών και υπηρεσιών σε ρωσικές κρατικές επιχειρήσεις και άλλους φορείς μέσω δημόσιων συμβάσεων για εμπορικούς σκοπούς. Οι πρακτικές αυτές φαίνεται να είναι αντίθετες προς τους κανόνες του ΠΟΕ, οι οποίοι απαιτούν από τη Ρωσία να μην εισάγει διακρίσεις σε βάρος ξένων εταιρειών στον τομέα αυτόν.

Από το 2015, η Ρωσία έχει επεκτείνει σταδιακά την πολιτική της για την υποκατάσταση των εισαγωγών μέσω της χρήσης διάφορων περιορισμών και κινήτρων. Τα μέτρα αυτά έχουν στόχο να αντικαταστήσουν τη χρήση ξένων αγαθών και υπηρεσιών στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από ορισμένες κρατικές οντότητες, καθώς και από νομικές οντότητες σε επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται από το κράτος. Ο οικονομικός αντίκτυπος για τις επιχειρήσεις της ΕΕ είναι πολύ σημαντικός. Το 2019 η αξία των διαγωνισμών που δημοσιεύτηκαν από κρατικές επιχειρήσεις ανήλθε σε 23,5 τρισ. ρωσικά ρούβλια, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 290 δισ. ευρώ και το οποίο ισοδυναμεί με το 21 % του ρωσικού ΑΕΠ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_21_3748/IP_21_3748_EL.pdf