Ποια είναι η νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δάση μετά το 2020;

Τα δάση είναι σπουδαίος σύμμαχος για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας βιοποικιλότητας. Λειτουργούν ως καταβόθρες διοξειδίου του άνθρακα και περιορίζουν τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής, ελαττώνοντας, για παράδειγμα, τη θερμοκρασία των πόλεων, προστατεύοντάς μας από σοβαρές πλημμύρες και μειώνοντας τις επιπτώσεις της ξηρασίας.

Τα δάση είναι πολύτιμα οικοσυστήματα που φιλοξενούν σημαντικό μέρος της βιοποικιλότητας της Ευρώπης, ενώ οι υπηρεσίες οικοσυστήματος που προσφέρουν συμβάλλουν στην υγεία και την ευημερία μας μέσω της ρύθμισης των υδάτων, της παροχής τροφίμων, φαρμάκων και υλικών, της μείωσης και του ελέγχου του κινδύνου καταστροφών, της σταθεροποίησης του εδάφους και του ελέγχου της διάβρωσης, του καθαρισμού του αέρα και των υδάτων. Τα δάση είναι τόποι αναψυχής, χαλάρωσης και μάθησης, αλλά και διασφάλισης των μέσων διαβίωσης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_21_3548/QANDA_21_3548_EL.pdf