Η πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη για όλους αποτελεί ένα από τα μείζονα επιτεύγματα της Ευρώπης ύστερα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μ' αυτό, έγινε πραγματικότητα η ιδέα ότι όλοι οι άνθρωποι, πλούσιοι και φτωχοί, πρέπει να ωφελούνται από ποιοτική υγειονομική περίθαλψη χωρίς να ανησυχούν ότι η ασθένειά τους θα επιφέρει την πτώχευση της οικογένειάς τους. 

Καθώς εορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, θα πρέπει να αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει σημειώσει η ήπειρός μας όσον αφορά την προστασία της υγείας των πολιτών της ΕΕ και την γενικότερη αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης. Ως καρδιοχειρουργός, και έχοντας δει πολλούς ασθενείς, έχω διαπιστώσει πόσο σημαντική είναι η καθολική ιυγειονομική περίθαλψη, ιδίως για τους πλέον ευάλωτους. Έχω επίσης συναντήσει πολλούς αξιόλογους επαγγελματίες της υγείας, επιστήμονες, ερευνητές και κοινωνικούς λειτουργούς, που κάνουν πραγματικότητα την καθολική υγειονομική περίθαλψη σε καθημερινή βάση και αισθάνομαι ιδιαίτερη υπερηφάνεια που ανήκω σ' αυτή την υπέροχη ένωση.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2844_el.pdf