Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει τα πρώτα βήματα για την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας που εξήγγειλε η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης. Η Επιτροπή υποβάλλει μια σειρά προτάσεων για την ενίσχυση του πλαισίου υγειονομικής ασφάλειας της ΕΕ και για την ενδυνάμωση του ρόλου βασικών οργανισμών της ΕΕ όσον αφορά την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κρίσεων. Για να ενισχυθεί η καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και μελλοντικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας απαιτείται μεγαλύτερος συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ. Οι σημερινές προτάσεις, οι οποίες βασίζονται στα διδάγματα από την τρέχουσα κρίση, θα εξασφαλίσουν ισχυρότερη ετοιμότητα και αντίδραση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης αλλά και μελλοντικών κρίσεων στον τομέα της υγείας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2041/IP_20_2041_EL.pdf