Οι 42 χώρες-μέλη της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΕγΜ) συνεδρίασαν σήμερα μέσω βιντεοδιάσκεψης για την 11η Διάσκεψη των Υπουργών Εμπορίου της Ένωσης για τη Μεσόγειο με σκοπό τη δρομολόγηση τριών νέων πρωτοβουλιών για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Απηύθυναν επίσης έκκληση για την ενίσχυση των εμπορικών δεσμών στον ευρωμεσογειακό χώρο ως συνιστώσα κρίσιμης σημασίας για την περιφερειακή οικονομική ανάκαμψη.

Η Διάσκεψη των Υπουργών Εμπορίου της Ένωσης για τη Μεσόγειο τόνισε τη σημασία που έχει να εξασφαλιστεί ότι οι μεσογειακοί εταίροι θα μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως το άνοιγμα αγορών. Προς τον στόχο αυτόν θα συμβάλουν οι πρόσφατες πρωτοβουλίες για το εμπόριο και τις επενδύσεις, οι οποίες στηρίζονται από την ΕΕ και υλοποιούνται από τους οργανισμούς-εταίρους, συγκεκριμένα από το Διεθνές Εμπορικό Κέντρο, τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και τον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη. Οι πρωτοβουλίες αυτές ανέρχονται συνολικά σε 11 εκατομμύρια ευρώ και θα τονώσουν τον αντίκτυπο του εμπορίου και των επενδύσεων στη δημιουργία θέσεων εργασίας στη Νότια Μεσόγειο, και θα ενθαρρύνουν την οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2063/IP_20_2063_EL.pdf