Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινεμια νέα δέσμη μέτρων για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα και για τις λιανικές πληρωμές, καθώς και νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία και την ψηφιακή ανθεκτικότητα. Η σημερινή δέσμη μέτρων θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της Ευρώπης στον χρηματοοικονομικό τομέα, ανοίγοντας τον δρόμο για να καταστεί η Ευρώπη παγκόσμιος φορέας καθορισμού προτύπων. Θα προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές και ευκαιρίες όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις σύγχρονες πληρωμές, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των καταναλωτών και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Τα μέτρα θα είναι ζωτικής σημασίας για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ, καθώς θα αποδεσμεύσουν νέους τρόπους διοχέτευσης της χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της νέας βιομηχανικής στρατηγικής για την Ευρώπη. Καθιστώντας τους κανόνες ασφαλέστερους και πιο φιλικούς προς την ψηφιακή τεχνολογία για τους καταναλωτές, η Επιτροπή επιδιώκει να ενισχύσει την υπεύθυνη καινοτομία στον χρηματοοικονομικό τομέα της ΕΕ, ιδίως για τις εξαιρετικά καινοτόμες ψηφιακές νεοφυείς επιχειρήσεις, μετριάζοντας παράλληλα τυχόν δυνητικούς κινδύνους όσον αφορά την προστασία των επενδυτών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1684/IP_20_1684_EL.pdf