Μετά την πυρκαγιά που κατέστρεψε τη δομή της Μόριας στο νησί της Λέσβου, η Επιτροπή ανακοινώνει σήμερα τη σύσταση ειδικής ομάδας για τη βιώσιμη βελτίωση της κατάστασης στο νησί. Ως πρώτη δράση, η ειδική ομάδα θα εφαρμόσει ένα κοινό πιλοτικό σχέδιο με τις ελληνικές αρχές για νέες δομές υποδοχής. Σύμφωνα με το πλαίσιο που προτείνεται σήμερα στο νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση, η ειδική ομάδα θα συμβάλει ώστε η διαχείριση της μετανάστευσης να γίνεται με ανθρώπινο και αποτελεσματικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένων επαρκών συνθηκών διαβίωσης, μεγαλύτερης βεβαιότητας μέσω ταχύτερων διαδικασιών και πιο ισορροπημένου επιμερισμού των ευθυνών και αλληλεγγύης.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1728/IP_20_1728_EL.pdf