Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλει πρόταση αναβάθμισης του κανονιστικού πλαισίου για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, αμέσως μετά την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Στόχος είναι να εκσυγχρονιστεί η διαχείριση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και να καθιερωθούν πιο βιώσιμες και αποδοτικές διαδρομές πτήσης. Αυτό μπορεί να μειώσει έως και κατά 10 % τις εκπομπές από τις αεροπορικές μεταφορές.

Η πρόταση υποβάλλεται καθώς η ραγδαία μείωση της εναέριας κυκλοφορίας που προκλήθηκε από την πανδημία του κορονοϊού απαιτεί πιο ανθεκτική διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, ώστε να καθίσταται ευκολότερη η προσαρμογή της μεταφορικής ικανότητας στη ζήτηση.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1708/IP_20_1708_EL.pdf