eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την εξάμηνη παράταση του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας στην Ελλάδα, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 (μέρος του αποκαλούμενου «two-pack»).

Η παράταση αυτή είναι σύνηθες και αναμενόμενο διαδικαστικό στάδιο, το οποίο επιτρέπει στην Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες της Ελλάδας να ολοκληρώσει την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος σταθερότητας.

Η επόμενη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας θα δημοσιευτεί στο πλαίσιο της χειμερινής δέσμης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εντός του τρέχοντος μηνός.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας στην Ελλάδα είναι διαθέσιμες εδώ.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip116_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-november-2019_en

Η Επιτροπή αποκαλύπτει, τη στρατηγική της που θα καταστήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό επωφελή για όλους. Η στρατηγική, προτεραιότητα της οποίας είναι ο άνθρωπος, ανοίγει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και ενισχύει την ανάπτυξη μιας αξιόπιστης τεχνολογίας υπέρ μιας ανοικτής και δημοκρατικής κοινωνίας και μιας δυναμικής και βιώσιμης οικονομίας. Η ψηφιακή τεχνολογία θα συμβάλει επίσης στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην επίτευξη της πράσινης μετάβασης. Οι προτάσεις για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς δεδομένων και για τη διασφάλιση της ανθρωποκεντρικής ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης που παρουσιάζονται σήμερα είναι τα πρώτα βήματα για την επίτευξη των στόχων αυτών.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_273/IP_20_273_EL.pdf

Ο επίτροπος Εμπορίου κ. Φιλ Χόγκαν ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ενισχύσει τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της διαφάνειας θεσπίζοντας μεταξύ άλλων τη συστηματική υποβολή στοιχείων σχετικά με τις εργασίες όλων των επιτροπών που έχουν συσταθεί βάσει εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ.

Απευθυνόμενος σε εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών στις Βρυξέλλες ο επίτροπος κ. Χόγκαν δήλωσε: «Η ΕΕ είναι ήδη η πιο διαφανής δημόσια αρχή στον κόσμο όσον αφορά την εμπορική πολιτική και επιθυμούμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό είμαι περήφανος που ανακοινώνω μια νέα σειρά δεσμεύσεων για την ενίσχυση των προσπαθειών μας στον τομέα της διαφάνειας. Τα μέτρα αυτά θα ενισχύσουν περαιτέρω την ηγετική θέση της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τη διαμόρφωση μιας διαφανούς και χωρίς αποκλεισμούς εμπορικής πολιτικής.»

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_288/IP_20_288_EL.pdf

Οι υπουργοί οικονομικών της ΕΕ επικαιροποίησαν σήμερα τον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας. Τέσσερις χώρες ή εδάφη—οι Νήσοι Κάιμαν, το Παλάου, ο Παναμάς και οι Σεϋχέλλες— προστέθηκαν στον κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας διότι δεν συμμορφώθηκαν με τα απαιτούμενα πρότυπα εντός της προθεσμίας. Οι χώρες αυτές προστίθενται στις οκτώ περιοχές δικαιοδοσίας —Αμερικανική Σαμόα, Φίτζι, Γκουάμ, Σαμόα, Ομάν, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Βανουάτου και Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι— οι οποίες βρίσκονταν ήδη στον κατάλογο και εξακολουθούν να μην συμμορφώνονται. Αντιθέτως, τουλάχιστον το ήμισυ των χωρών που είχαν συμπεριληφθεί στον κατάλογο του 2019 διαγράφηκαν εντελώς, καθώς τηρούν πλέον όλα τα πρότυπα χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_262/IP_20_262_EL.pdf