Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τους νικητές του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Κοινωνικής Καινοτομίας 2020, ο οποίος διεξάγεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ και στις συνδεδεμένες χώρες του προγράμματος «Ορίζων 2020», με σκοπό την εύρεση καινοτόμων λύσεων σε προβλήματα που αφορούν την κοινωνία μας.

Τα τρία έργα, τα οποία επελέγησαν για τις καλύτερες λύσεις στη φετινή πρόκληση «Επαναπροσδιορίζοντας τη μόδα», θα λάβουν έπαθλο 50 000 ευρώ το καθένα.

Νικητές αναδείχθηκαν οι εξής συμμετέχοντες: η βέλγικη νεοφυής επιχείρηση resortecs® που έχει βρει μια απλοποιημένη διαδικασία επανάχρησης και ανακύκλωσης υφασμάτων, η κροάτικη ψηφιακή πλατφόρμα Snake που επιτρέπει στους χρήστες να φορούν ρούχα επαυξημένης πραγματικότητας και ο ρουμάνικος μηχανισμός νομικής στήριξης για χειροτέχνες και σχεδιαστές WhyWeCraft: Cultural Sustainability in Fashion.

Επιπλέον, κάθε χρόνο η κριτική επιτροπή απονέμει το Βραβείο Αντικτύπου σε έναν από τους συμμετέχοντες που έφτασαν στους ημιτελικούς του διαγωνισμού του προηγούμενου έτους, με βάση τα αποτελέσματα που πέτυχε το έργο κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

Νικήτρια του 2020 είναι η Empower, μια εταιρεία που υιοθέτησε μια νέα τεχνολογία, η οποία καθιστά δυνατή την κυκλική οικονομία, επιτρέποντας την απόθεση και συλλογή πλαστικών αποβλήτων έναντι χρηματικής ανταμοιβής.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2221/MEX_20_2221_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/social/competition_en

Στις 27 Νοεμβρίου, ο Αντιπρόεδρος κ. Μαργαρίτης Σχοινάς θα συντονίσει την 15η ετήσια συνάντηση υψηλού επιπέδου με θρησκευτικούς ηγέτες, την οποία διοργανώνει η Επιτροπή.

Θέμα της συνάντησης, στην οποία θα συμμετάσχουν οκτώ εκπρόσωποι θρησκευτικών οργανώσεων από όλη την Ευρώπη, είναι «ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής». Στη συνάντηση θα εξεταστούν οι τρόποι με τους οποίους η κρίση που διανύουμε έχει επηρεάσει και θέσει υπό αμφισβήτηση αυτόν τον τρόπο ζωής, καθώς και οι απαντήσεις σε αυτές τις προκλήσεις.

Η συνάντηση θα εξετάσει επίσης άλλες πρόσφατες εξελίξεις, όπως το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, την Ενσωμάτωση και την Ένταξη, καθώς και την πρόοδο προς μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας.

Από το 2009, ο διάλογος με εκκλησίες, θρησκευτικές, φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις κατοχυρώνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 17 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Η συνέντευξη Τύπου του Αντιπροέδρου κ. Σχοινά με την Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Ρομπέρτα Μετσόλα και θρησκευτικούς ηγέτες θα πραγματοποιηθεί αύριο στη 13:00 ώρα Ελλάδος και θα μεταδοθεί ζωντανά στην πλατφόρμα EbS.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2221/MEX_20_2221_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/dialogue-churches-religious-associations-and-non-confessional-organisations_en

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και η Open Contracting Partnership ενώνουν τις δυνάμεις τους για να βελτιώσουν την ποιότητα και τη διαφάνεια των δημόσιων διαγωνισμών που συγχρηματοδοτούνται από κονδύλια της ΕΕ στην Ελλάδα και την Πολωνία. Χάρη στη στήριξή τους, τα δύο πιλοτικά έργα θα παράσχουν εμπειρογνωμοσύνη και πρακτική στήριξη στις δημόσιες αρχές των δύο αυτών χωρών, με έμφαση στην ψηφιακή καινοτομία.

Με την έξυπνη χρήση της καινοτομίας και των ανοικτών δεδομένων, τα δύο πιλοτικά έργα θα βοηθήσουν τις δημόσιες διοικήσεις των δύο χωρών να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να παρακολουθούν καλύτερα τις δημόσιες συμβάσεις έργων, αγαθών και υπηρεσιών. Έτσι θα βελτιωθεί η χρήση των δημόσιων πόρων και θα αυθηθούν οι ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Επιπλέον, χάρη στη συνεργασία με τις τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, η πρωτοβουλία αυτή θα προωθήσει επίσης τη διαφάνεια των δημόσιων δαπανών και θα τονώσει τη συμμετοχή των πολιτών στην εποπτεία των επενδύσεων που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κοινότητα, όπως π.χ. οι επενδύσεις που αποσκοπούν στη βιωσιμότητα, την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2209/IP_20_2209_EL.pdf

Η Επιτροπή εγκαινίασε το GIview, μια νέα βάση δεδομένων για την αναζήτηση όλων των γεωγραφικών ενδείξεων που προστατεύονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το GIview παρέχει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στα δεδομένα των καταχωρισμένων στην ΕΕ γεωγραφικών ενδείξεων και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για καταναλωτές, παραγωγούς και επαγγελματίες του τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας. Περιέχει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις τρίτων χωρών που προστατεύονται σε επίπεδο ΕΕ βάσει διμερών και πολυμερών συμφωνιών, καθώς και τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ που προστατεύονται σε τρίτες χώρες.

Η βάση δεδομένων, η οποία παρουσιάστηκε επίσημα στο σημερινό διαδικτυακό συνέδριο «Ενίσχυση των γεωγραφικών ενδείξεων», επικαιροποιείται συνεχώς με επίσημα καταχωρισμένα δεδομένα από την Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης), ενώ την ανάπτυξη και συντήρησή της έχει αναλάβει το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Περισσότερα: Η Επιτροπή εγκαινιάζει μια νέα βάση...