Νέα - Δελτία Τύπου

Με την ευκαιρία των Ευρωπαϊκών Ημερών Έρευνας και Καινοτομίας, η Επιτροπή ανακοίνωσε τους νικητές του βραβείου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC), στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων», για την οικονομικά προσιτή τεχνολογία αιχμής στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για πέντε υποδειγματικές καινοτομίες, που μπορούν να έχουν τεράστιο όφελος στη ζωή των πλέον ευάλωτων ατόμων στον κόσμο. Το βραβείο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», δηλαδή του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, και αποτελεί μέρος του πιλοτικού έργου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC). Ανταμείβει τις καλύτερες οικονομικά προσιτές τεχνολογικές λύσεις στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας σε πέντε κατηγορίες: καταφύγιο και σχετική βοήθεια· ύδρευση, υγιεινή και αποχέτευση· ενέργεια· υγεία και υγειονομική περίθαλψη· καθώς και μια ανοικτή κατηγορία. Οι νικητές, ένας ανά κατηγορία, έλαβαν 1 εκατομμύριο ευρώ ο καθένας.

Περισσότερα: Ευρωπαϊκές Ημέρες Έρευνας και...

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) δημοσίευσε σήμερα επικαιροποιημένη εκτίμηση κινδύνου σχετικά με την πανδημία COVID-19, παράλληλα με σειρά κατευθυντήριων γραμμών για μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις (όπως υγιεινή των χεριών, τήρηση φυσικής απόστασης, καθαριότητα και αερισμός).

Η επικαιροποιημένη εκτίμηση κινδύνου δείχνει ότι, από τον Αύγουστο, τα ποσοστά κοινοποιήσεων αυξάνονται σταθερά σε ολόκληρη την ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν αρκούν πάντοτε για τη μείωση ή τον έλεγχο της έκθεσης. Γι' αυτό, έχει κρίσιμη σημασία να εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα από τα κράτη μέλη με την πρώτη εκδήλωση νέων εξάρσεων. Αυτό περιλαμβάνει την εντατικοποίηση των τεστ και της ιχνηλάτησης επαφών, τη βελτίωση της επιτήρησης της δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης, την εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης σε μέσα ατομικής προστασίας και φάρμακα και την εξασφάλιση επάρκειας δυναμικού του τομέα της υγείας, σύμφωνα με τις δράσεις που παρουσίασε η Επιτροπή τον Ιούλιο.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1737/IP_20_1737_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα νέο, φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών κατά τα επόμενα έτη. Απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ τη στιγμή αυτή είναι να λάβει μέτρα ώστε να ανακάμψει η Ευρώπη από την άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση που προκάλεσε ο κορονοϊός. Η ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών της ΕΕ και η εξασφάλιση πρόσβασης σε χρηματοδότηση από την αγορά θα είναι ουσιαστικής σημασίας στην προσπάθεια αυτή.

Η ύπαρξη μεγάλων και ολοκληρωμένων κεφαλαιαγορών θα διευκολύνει την ανάκαμψη της ΕΕ, καθώς θα προσφέρει στις επιχειρήσεις —ιδίως τις μικρομεσαίες— πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης και κεφαλαίων, και στο αποταμιευτικό κοινό στην Ευρώπη την εμπιστοσύνη που χρειάζεται για να επενδύει για το μέλλον του. Οι δυναμικές κεφαλαιαγορές θα στηρίξουν επίσης την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης, καθώς και τη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας. Η Ένωση Κεφαλαιαγορών είναι επίσης καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1677/IP_20_1677_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινεμια νέα δέσμη μέτρων για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα και για τις λιανικές πληρωμές, καθώς και νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία και την ψηφιακή ανθεκτικότητα. Η σημερινή δέσμη μέτρων θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της Ευρώπης στον χρηματοοικονομικό τομέα, ανοίγοντας τον δρόμο για να καταστεί η Ευρώπη παγκόσμιος φορέας καθορισμού προτύπων. Θα προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές και ευκαιρίες όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις σύγχρονες πληρωμές, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των καταναλωτών και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Περισσότερα: Δέσμη μέτρων για τον ψηφιακό...