Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της ενωσιακής πολιτικής για τις πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών, η οποία εφαρμόστηκε σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο.

Στόχος της πολιτικής αυτής είναι ο περιορισμός της διαθεσιμότητας των παράνομων ναρκωτικών. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, είναι ανάγκη να εμποδιστεί η πρόσβαση των εγκληματιών, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος, στις χημικές ουσίες που είναι απαραίτητες για την παραγωγή τους.

Οι χημικές αυτές ουσίες ονομάζονται πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αξιολόγηση, ενώ η πολιτική της ΕΕ για τις πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών εξακολουθεί να είναι σε γενικές γραμμές αποτελεσματική, πρέπει να αντιμετωπιστεί η παραγωγή και η διακίνηση των «πρόδρομων ουσιών» νέας γενιάς.

Περισσότερα: Τελωνειακοί έλεγχοι: Απαιτούνται νέα...

Η Επιτροπή φον ντερ Λάιεν συμπληρώνει έναν χρόνο από την ανάληψη των καθηκόντων της την 1η Δεκεμβρίου 2019.

Με την εντολή που λάβαμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτείναμε μια δέσμη φιλόδοξων στόχων για το μέλλον της Ευρώπης: να επιτύχουμε κλιματική ουδετερότητα έως το 2050· να καταστήσουμε τη δεκαετία του 2020 ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης και να ενισχύσουμε τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο μέσω μιας πιο γεωπολιτικής προσέγγισης.

Το πρώτο τρίμηνο παρουσιάσαμε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τα πρώτα δομικά στοιχεία της, μια βιομηχανική στρατηγική για τον καθορισμό μιας νέας μελλοντικής πορείας για τη βιομηχανία της Ευρώπης, ενώ εστιάσαμε και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στην παγκόσμια σκηνή.

Περισσότερα: Η Επιτροπή φον ντερ Λάιεν συμπληρώνει...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι η τροποποίηση του υφιστάμενου ελληνικού καθεστώτος επιστρεπτέων προκαταβολών για τη στήριξη των εταιρειών που πλήττονται από την επιδημία του κορονοϊού συνάδει με το προσωρινό πλαίσιο.

Το αρχικό καθεστώς εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 7 Απριλίου 2020 με αριθμό υπόθεσης SA.56815. Η Επιτροπή ενέκρινε μια πρώτη τροποποίηση του καθεστώτος στις 31 Ιουλίου 2020 (SA.58047).

Η Ελλάδα κοινοποίησε τις εξής περαιτέρω τροποποιήσεις του καθεστώτος:

i)    την παράταση της περιόδου για την οποία μπορεί να χορηγηθεί η ενίσχυση, ήτοι από τον Μάρτιο στον Αύγουστο του 2020 (βάσει του αρχικού καθεστώτος η περίοδος αρχικά περιοριζόταν στον Μάρτιο του 2020 και με την πρώτη τροποποίηση επεκτάθηκε ως τον Μάιο του 2020)·

ii)   ορισμένες τροποποιήσεις των όρων επιλεξιμότητας των δικαιούχων και

iii) την αύξηση του εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού του καθεστώτος από τα 2 δισ. ευρώ στα 3,5 δισ. ευρώ.

Περισσότερα: Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή...

Η Επιτροπή εξέδωσε την ετήσια έκθεση προόδου της ΕΕ σχετικά με τη δράση για το κλίμα, η οποία παρουσιάζει την πρόοδο που επιτέλεσε η ΕΕ όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το 2019. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ-27 μειώθηκαν κατά 3,7 % σε ετήσια βάση, ενώ το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,5 %. Οι εκπομπές έχουν πλέον μειωθεί κατά 24 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Οι εκπομπές που καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ της ΕΕ) παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση το 2019, σημειώνοντας πτώση κατά 9,1 %, ήτοι περίπου κατά 152 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα (Mt CO2eq) σε σύγκριση με το 2018. Η πτώση αυτή προήλθε κυρίως από τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, όπου οι εκπομπές μειώθηκαν κατά σχεδόν 15 %, κυρίως λόγω της αντικατάστασης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με καύση άνθρακα από ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και από φυσικό αέριο. Οι εκπομπές από τη βιομηχανία μειώθηκαν περίπου κατά 2 %. Οι εξακριβωμένες εκπομπές από τις αεροπορικές μεταφορές, οι οποίες επί του παρόντος καλύπτουν μόνο πτήσεις εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εξακολούθησαν να αυξάνονται ελαφρά, σημειώνοντας αύξηση κατά 1 % ή περίπου κατά 0,7 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 σε σύγκριση με το 2018. Οι εκπομπές που δεν καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ, όπως οι εκτός ΣΕΔΕ εκπομπές από τη βιομηχανία, τις μεταφορές, τα κτίρια, τη γεωργία και τα απόβλητα, δεν παρουσίασαν σημαντικές αλλαγές σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2018.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2182/IP_20_2182_EL.pdf