eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Ευχαριστώ Σαρλ,

Πράγματι είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι τα κράτη μέλη στηρίζουν ένθερμα τις δέσμες μέτρων που παρουσιάσαμε τις τελευταίες ημέρες —τη δέσμη για τα σύνορα, τη δέσμη για την οικονομία, για τις κοινές δημόσιες συμβάσεις και, φυσικά, για την έρευνα. Ήταν θετικό που είδαμε πλήρη έγκριση από πλευράς κρατών μελών.

Για να εμβαθύνουμε λίγο σε ορισμένα από τα ζητήματα αυτά: Ένα από τα πρώτα ζητήματα ήταν όντως η εφαρμογή προσωρινών περιορισμών εισόδου στα εξωτερικά σύνορα. Τα κράτη μέλη εξέφρασαν την έντονη στήριξή τους. Εναπόκειται τώρα σε αυτά να τους εφαρμόσουν. Δήλωσαν ότι θα το πράξουν άμεσα. Αυτό είναι καλό ώστε να έχουμε ομόφωνη και ενιαία προσέγγιση όσον αφορά τα εξωτερικά σύνορα. Η πρότασή μας έλαβε έντονη στήριξη.

Σημαντικό ήταν σήμερα και το ζήτημα των εμποδίων στα εσωτερικά σύνορα. Και εδώ, είναι απολύτως απαραίτητο να ξεμπλοκάρουμε την κατάσταση, διότι γνωρίζουμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποκλειστεί και δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Πρέπει να τους στηρίξουμε για να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Και φυσικά έχουμε μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση φορτηγών που μεταφέρουν εμπορεύματα. Η ροή των αγαθών πρέπει να είναι απρόσκοπτη. Χρειαζόμαστε τα αγαθά αυτά για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Γι’ αυτό υπήρξε γενική ικανοποίηση για τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδώσαμε χτες, οι οποίες συζητήθηκαν χθες στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Έχουμε μεγάλη αποδοχή για τις αποκαλούμενες «πράσινες λωρίδες», δηλαδή λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας, κυρίως για τη ροή των αγαθών.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_483/STATEMENT_20_483_EN.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε συμβουλευτική ομάδα για τη νόσο COVID-19 αποτελούμενη από επιδημιολόγους και ιολόγους από διάφορα κράτη μέλη με σκοπό να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με επιστημονικά και συντονισμένα μέτρα διαχείρισης των κινδύνων. Πρόεδρος της ομάδας αυτής, η οποία δημιουργήθηκε μετά από εντολή των κρατών μελών της ΕΕ, θα είναι η πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και συμπρόεδρος η κ. Στέλλα Κυριακίδη, επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_481/IP_20_481_EL.pdf

Κατόπιν αιτήματος που υπέβαλαν πρώτες οι ιταλικές αρχές, οι οποίες είναι αντιμέτωπες με μια άνευ προηγουμένου κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19, και εξαιτίας της δυσχερούς κατάστασης την οποία αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να επιτρέψει στα κράτη μέλη να παρατείνουν κατά ένα μήνα την προθεσμία υποβολής από τους γεωργούς των αιτήσεων για τις άμεσες ενισχύσεις και για ορισμένες ενισχύσεις αγροτικής ανάπτυξης.

Η παράταση αυτή θα μπορεί να χορηγηθεί σε όλους τους επιλέξιμους γεωργούς σε όλα τα κράτη μέλη. Ωστόσο, εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την εν λόγω παράταση. Η νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων θα είναι πλέον η 15η Ιουνίου 2020 αντί της 15ης Μαΐου, ώστε οι γεωργοί να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία για τη συμπλήρωση των αιτήσεών τους στους δύσκολους και πρωτοφανείς καιρούς που διανύουμε.

Κάθε χρόνο, οι Ευρωπαίοι γεωργοί υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για εισοδηματική στήριξη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Στη συνέχεια, οι εθνικές αρχές επεξεργάζονται τις αιτήσεις και διενεργούν τους απαραίτητους ελέγχους. Στη συνέχεια, οι ενισχύσεις της ΚΓΠ διανέμονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Η Επιτροπή επί του παρόντος προετοιμάζει τα νομικά μέτρα μέσω των οποίων θα επιτραπεί η παρέκκλιση από τους ισχύοντες κανόνες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται σε όλα τα μέτωπα για να βοηθήσει τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν την επιδημία COVID-19.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_480/MEX_20_480_EN.pdf

Περισσότερες πληροφορίες για  την ΚΓΠ. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_el

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε στα κράτη μέλη, προς διαβούλευση, σχέδιο πρότασης για προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων με στόχο τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19, βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας της ΕΕ.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ δήλωσε τα εξής:

«Απαιτείται αποφασιστική δράση για τη διαχείριση του οικονομικού αντικτύπου της έξαρσης της νόσου COVID-19. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Πρέπει να δράσουμε συντονισμένα. Οι κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις παρέχουν στα κράτη μέλη μια εργαλειοθήκη για την ανάληψη ταχείας και αποτελεσματικής δράσης. Έχουμε δύο κοινούς στόχους:

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_479/STATEMENT_20_479_EL.pdf