Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι το ελληνικό καθεστώς, ύψους 665 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη των νοικοκυριών που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού συνάδει με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Το ισχύον καθεστώς θα βοηθήσει τα νοικοκυριά που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία τους λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, να αποπληρώσουν τα ενυπόθηκα δάνειά τους. Το ισχύον καθεστώς, όπως και το καθεστώς που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 19 Σεπτεμβρίου 2019, εστιάζει στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά επιπλέον καλύπτει και δανειολήπτες με εξυπηρετούμενα δάνεια.

Η μέγιστη διάρκεια της κρατικής επιδότησης είναι εννέα μήνες ενώ το ποσό της υπόκειται σε περιορισμούς. Επιλέξιμοι για το καθεστώς είναι οι ιδιοκτήτες κατοικιών, οι οποίοι πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού, και οι οποίοι πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια όσον αφορά το εισόδημα, την περιουσία και την αξία της πρώτης κατοικίας τους. Η Επιτροπή δεν ήταν υποχρεωμένη να αξιολογήσει την άμεση στήριξη προς τους ιδιοκτήτες κατοικιών. Πολλοί από αυτούς δεν εμπίπτουν στον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, διότι θεωρούνται φυσικά πρόσωπα ή, εάν εμπίπτουν (π.χ. εάν είναι αυτοαπασχολούμενοι), το χορηγούμενο ποσό θα είναι σημαντικά χαμηλότερο από το όριο κοινοποίησης.

Περισσότερα: Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή...

Η 4η ετήσια έκθεση για την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2019 που δημοσιεύτηκε σήμερα προβάλλει τα οφέλη του διευρυνόμενου παγκόσμιου εμπορικού μας δικτύου. Παρά τις εντάσεις στην παγκόσμια εμπορική σκηνή, η έκθεση διαπιστώνει ότι οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ συνέχισαν να διευκολύνουν το δίκαιο και βιώσιμο εμπόριο και να εδραιώνουν το πλαίσιο των διεθνών κανόνων.

Το εμπόριο με τους 65 προτιμησιακούς εταίρους που καλύπτονται στην έκθεση αυξήθηκε κατά 3,4 % το 2019, ενώ γενικά το εξωτερικό εμπόριο της ΕΕ αυξήθηκε συνολικά κατά 2,5 %. Οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τον Καναδά και την Ιαπωνία έδωσαν ιδιαίτερη ώθηση στο εμπόριο, με αύξηση που πλησίασε το 25 % και το 6 % αντίστοιχα, από τη θέση των συμφωνιών αυτών σε ισχύ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2091/IP_20_2091_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε το νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές ώστε να δώσει στους Ευρωπαίους καταναλωτές τη δύναμη να παίξουν ενεργό ρόλο στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Το θεματολόγιο αποσκοπεί επίσης να βελτιώσει την προστασία και την ανθεκτικότητα των καταναλωτών στον καιρό της πανδημίας της νόσου COVID-19 αλλά και μετά από αυτή, ύστερα από τις σημαντικές προκλήσεις που δημιουργήθηκαν στην καθημερινή ζωή των καταναλωτών. Πιο συγκεκριμένα, το θεματολόγιο θέτει προτεραιότητες και βασικά σημεία δράσης που θα πρέπει να προωθήσουν από κοινού τα κράτη μέλη τα επόμενα 5 έτη σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια νέα νομοθετική πρόταση με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τη βιωσιμότητα, την προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας στον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και ένα σχέδιο δράσης για την ασφάλεια των προϊόντων σε συνεργασία με την Κίνα.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2069/IP_20_2069_EL.pdf

Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Ίλβα Γιούανσον θα συμμετάσχει σήμερα στην πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε από την Επιτροπή για να συγκεντρώσει τις απόψεις των μεταναστών και να συμβάλει στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών που αφορούν τους μετανάστες.

Η ομάδα αποτελείται από άτομα με ιστορικό μετανάστευσης, καθώς και από οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των μεταναστών. Η ανταλλαγή απόψεων με το κοινό σχετικά με τη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών που το αφορούν άμεσα είναι καίριας σημασίας για την αποτελεσματικότητα της χάραξης πολιτικής και για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Ένα από τα πρώτα καθήκοντα της ομάδας θα είναι να συνεισφέρει στο σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση και την ένταξη, το οποίο θα υποβληθεί στις 24 Νοεμβρίου.

Η σημερινή συνεδρίαση αποτελεί την πρώτη συνάντηση μεταξύ της Επιτρόπου, των εμπειρογνωμόνων και του προσωπικού της Επιτροπής και αποτελεί ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το πώς οι πολιτικές ενσωμάτωσης μπορούν να ενταχθούν στην ευρύτερη προσπάθεια για την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και την οικοδόμηση ανθεκτικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2097/MEX_20_2097_EN.pdf